Sportovní klub

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sportovního klubu Třebechovice pod Orebem, z.s.

Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek oddílů - fotbal, hokej, tenis, kuželky, kanoistika.

 • FOTBAL
 • Fotbal
 • HOKEJ
 • Hokej
 • TENIS
 • Tenis
 • KUŽELKY
 • Kuželky
 • KANOISTIKA
 • Kanoistika

Informace o spolku


Spolek s názvem Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, tělovýchovné aktivity, organizují sportovní akce a pořádají v oblasti sportu osvětovou a vzdělávací činnost.

Základním účelem a hlavní činností SK je:

 • provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
 • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
 • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
 • vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel
 • hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
 • zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
 • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Stanovy SK Stanovy SK Třebechovice p.O. ke stažení (.pdf 1.3 MB)

Město Třebechovice p.O. MŠMT

Kontaktní informace


 Doručovací adresa klubu


 Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s.
 Vitouškova 959
 503 46 Třebechovice pod Orebem


  www.sktrebechovice.cz Kde nás najdete?